Kodowanie na dywanie – scenariusz zajęć dla 4-latków

Cele ogólne:
– rozwijanie logicznego myślenia i zdolności matematycznych
– kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji
– doskonalenie umiejętności współdziałania w parach, w zespołach
– kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich
– odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności
Cele szczegółowe:
Dziecko:
– wykonuje proste działania matematyczne
– potrafi używać prostych kodów
– rozwiązuje zadania na kartach prac
– współdziała z innymi dziećmi
– uczestniczy w grach i rozgrywkach z kolegami
– odczytuje zakodowane informacje

Metody: pajęczynka, pogadanka, ćwiczenia praktyczne
Formy zajęć: praca indywidualna, praca zbiorowa, grupowa

Pomoce dydaktyczne: włóczka, 16 karteczek (4 kolory po 4 kartki z każdego koloru), sznurek, lusterko, kolorowe kartki do zabawy ruchowej, kolorowe kubki, karty pracy dla każdego dziecka, tabliczki w następujących kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, szarfy, w kolorach tabliczek.

Przebieg zajęć

  1. Zabawa integracyjna „Pajęczynka”

Dziecko trzymające kłębek włóczki mówi swoje imię oraz ulubiony kolor, następnie trzymając włóczkę rzuca kłębek kolejnemu dziecku, które mówi swoje imię oraz ulubiony kolor, do momentu, gdy wszyscy będą trzymać fragment włóczki i powstanie pajęczynka.

2. „Kolorowe kwadraty…kolorowe klocki”
Nauczycielka dzieli kartki na dwa komplety i na dywanie układa sznurek, który wyznacza oś symetrii. Układa po jednej stronie jeden komplet kwadratów i prosi aby dzieci po kolei dołożyły na zasadzie lustrzanego odbicia drugi komplet kwadratów (dla ułatwienia można dołożyć do linii lusterko aby dzieci mogły zobaczyć co się w nim odbija).

3. „Ćwiczenia zakodowane kolorami” – zabawa ruchowa

Nauczycielka pokazuje dzieciom kolejno różnokolorowe kartki wyjaśniając przy każdej jakie ćwiczenie będzie odtąd oznaczał jej kolor np. czerwony – przysiady, niebieski – podskoki, zielony – obroty, żółty – pajacyki, granatowy – turlanie, itd. Następnie nauczycielka pokazuje wybrane kartki w przypadkowej kolejności i sprawdza czy dzieci dobrze zapamiętały jakie oznaczają ćwiczenia.

4. „Budujemy wieżę”

Na początku nauczycielka z całą grupa wykonuje przykład na dywanie. Rozkłada dowolnie kolorowe kartki na dywanie i zadaniem grupy jest odzwierciedlić wzór za pomocą kubków, na dywanie i w przestrzeni (dla chętnych). Następnie dzieli dzieci na grupy, w których układają kubki według wzoru (w przestrzeni – zadania wykraczające poza podstawę programową).

5. „Zbuduj wieżę według kodu”

Praca indywidualna (stopniowanie trudności). Nauczycielka omawia kolory na karcie pracy, które mają odzwierciedlać kolory kubków. Dzieci układają kubki według kodu.

6. „Czerwony, zielony, niebieski…uwaga…refleks” – zabawa ruchowa.
Nauczycielka rozdaje dzieciom szarfy i ustala jaki kolor, to jakie ćwiczenie np.: czerwony – podskoki obunóż, zielony – pajacyk, niebieski – przysiad. Dzieci zapamiętują, jaki kolor odpowiada, jakiemu ćwiczeniu. Nauczycielka pokazuje tabliczkę w jednym kolorze, dzieci, które mają w takim samym kolorze szarfę, wykonują właściwe ćwiczenie. Nauczycielka dość szybko zmienia tabliczki z kolorami. Po jakimś czasie dzieci mogą zamienić się szarfami, żeby wykonywać inne ćwiczenie

7. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach. Wspólne sprzątanie sali i materiałów.

Autor: Donata Byjoś

Kolorowe tulipany

Temat zajęcia: Kolorowe tulipany
Wiek: 5 lat
Czas trwania: 30-45 min
Cele ogólne:
• rozwijanie spostrzegawczości;
• tworzenie zbiorów według określonych kategorii;
• odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;
• doskonalenie umiejętności określania kierunków;
• kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• grupuje elementy w zbiory według podanych lub obranych przez siebie
kategorii;
• potrafi odczytać położenie przedmiotu, przy pomocy jego współrzędnych;
• poprawnie określa kierunki ,”w prawo”, ,”w lewo”;
• poprawnie koduje drogę;
• poprawnie programuje robota;
• chętnie pracuje w zespołach.
Metody:
• poszukujące, podające, praktycznego działania.
Formy:
• zbiorowa (praca z całą grupą), zespołowa, indywidualna.
Pomoce dydaktyczne:
• mata edukacyjna lub inny rodzaj podzielonej na pola przestrzeni – 81 pól
(poukładane kartki, papierowe talerzyki, krążki gimnastyczne itp.)
• tulipany w 7 kolorach (7 x główki kwiatowe prosto, w lewo, w prawo), 7 plam-
kolorów, 3 tulipany bez kolorów (główki kwiatowe prosto, w lewo, w prawo)
oraz tyle samo przekreślonych tulipanów;
• zabawa z robotem: mata – plansza do gry (siatka z polami 13cm x 13 cm),
robot DOC, tryb pracy – swobodny (FREE);
• maskotka, tabliczka czerwona, cyfry od 1 do 9, litery od A do I;
• 6 plansz z polami – 81 pól oznaczonych cyframi i literami oraz kolorowe
kredki;
• 7 kolorów płytek oraz kod do odczytania;• kolorowe płytki lub kolorowe obrazki kubeczków, kubeczki w 4 kolorach;
• kubki plastikowe w 4 kolorach oraz plansze z 16 polami.


Przebieg zajęć


Zabawa: „Tworzymy zbiory według wskazanych kategorii”
Zadanie polega na pogrupowaniu obrazków. Możemy podać kategorie np: kolor lub
kształt, lub prosimy dzieci, żeby stworzyły zbiory według wybranych przez siebie
kategorii.
Zabawa: „,Kodowanie kolor – kształt”
Na osi poziomej układamy koła przedstawiające kształt obrazków: tulipan zwrócony
w lewą stronę, prosty tulipan i tulipan zwrócony w prawą stronę. Na osi pionowej
układamy koła przedstawiające kolor obrazka. Zadaniem dzieci jest uzupełnienie
pustych pól, w taki sposób, żeby położone koła przedstawiały kwiat zwrócony we
właściwym kierunku i o właściwym kolorze. Jeśli dla dzieci zrozumienie zasady
przecięcia i znalezienia właściwego pola jest trudne, to wystarczy zaopatrzyć się w
dwa sznurki, lub dwie listewki i jedną poprowadzić wzdłuż wybranego koloru a
drugą wzdłuż wybranego kształtu. Miejsce ich przecięcia, to będzie pole, na którym
kładziemy obrazek w kolorze i kształcie wskazanym przez obrazki, przez które
przechodzą sznurki/listewki.
Zabawa „O którym tulipanie myślę”
Do tej aktywności nie będzie potrzebna mata do kodowania, potrzebne natomiast
będą wydrukowane elementy (dwa pełne komplety i dodatkowo tyle kompletów kół z
kolorowymi tulipanami, na ile zespołów podzieleni zostaną uczniowie). Z dwóch
wydrukowanych pełnych kompletów wybieramy koła z określeniami kolorów i koła
określające kształt tulipana. Jeden komplet zostawmy taki jaki jest, w drugim, przy
pomocy czerwonej linii przekreślmy każdy rysunek na kole, będzie to symbol, że
dany kolor lub kształt jest zakazany. Nauczyciel wybiera obrazki – wskazówki, to
będzie kod, dziecko odgaduje na ich podstawie, o którym kolorowym tulipanie myśli
nauczyciel np: kolor czerwony i tulipan zwrócony w prawą stronę, nauczyciel myśli o
czerwonym tulipanie zwróconym w prawą stronę.
Kolejny przykład, trudniejszy: przekreślone kolory: czerwony, żółty i niebieski, do
tego rysunek prostego tulipana. Jaka będzie odpowiedź? Z czasem utrudniajmy
zadanie jeszcze bardziej, tworząc wskazówkę – kod, która pozwoli na wybranie kilku
odpowiedzi. Po pewnym czasie warto, żeby rolę nauczyciela przejęły dzieci i układali
dla siebie wzajemnie wskazówki – kody.
Sprzątanie materiałów. Przejście do następnej maty.
Zabawa ruchowa „Podskocz – kucnij”
Dzieci na hasło: góra – podskakują, na hasło dół – kucają.• Zabawa z robotem „Doprowadź do celu” – twórcze opowieści
Pomoce: mata – plansza do gry (siatka z polami 13cm x 13cm), robot DOC, tryb
pracy – swobodny (FREE)
Spotkałam pszczółkę – wędrowniczkę, która opowiedziała mi o swojej przygodzie.
Zaprosiłam ją do nas, abyście i wy ją poznali (pokazuję robota DOCa przebranego w
pszczółkę).
Był piękny wiosenny dzień. Rodzina pszczela wraz z małą pszczółką wybrała się na
łąkę, by zebrać z kolorowych kwiatów nektar i pyłek. Pamiętaj Maju, nie oddalaj się
bo możesz zabłądzić i nie trafisz sama do naszego ula. Mamy bardzo dużo pracy,
musimy zebrać nektar z kwiatów tylko z główkami zwróconymi w prawą stronę, bo
tam jest najlepszy pyłek.
Maja fruwała z kwiatka na kwiatek i zbierała pyłek z kwiatów. Nawet nie spostrzegła
się, że oddaliła się daleko od swojej rodziny. I …. rozpłakała się. Co ja teraz zrobię?
Jak trafię do swojego domku – ula? Nie pamiętam drogi.
Pomożemy Mai trafić do ula? Wiemy gdzie znajdują się najbliższe ule.
Na macie rozkładamy kilka obrazków przedstawiających kolorowe kwiaty, główkami
zwróconymi w różne strony, zaznaczamy miejsce startu i cel, do którego mamy
dotrzeć.

Wyznaczenie zadania: zadaniem dzieci jest ułożenie kodu – drogi, którą
należy pokonać, żeby przemieścić się od startu do ula z zachowaniem warunku
przejścia przez kwiaty z główką zwróconą w prawą stronę – droga pszczoły do ula.
Następnie dzieci programują robota wg ułożonego kodu, czyli naciskają odpowiedni
klawisz ze strzałką, naciskają przycisk DZIAŁANIE, gdy pszczółka zbiera pyłek z
odpowiedniego kwiatu, kiedy wczytają cały kod, naciskają przycisk OK, aby robot
wykonał całą sekwencje poleceń, które uprzednio zostały wczytane.
Pszczółka podziękowała dzieciom za pomoc. Postanowiła więcej nie oddalać się od
swojej rodziny podczas zbierania pyłku z kwiatów.
Zabawa „Zakodowana zabawka”
Pomoce: mata, cyfry i litery, maskotka, tabliczka czerwona, cyfry od 1 do 9, litery od
A do I;
Nauczyciel na macie do kodowania (oznakowanej na osi pionowej cyframi, na
poziomej literami) kładzie w dowolnym miejscu niewielką maskotkę, poprosi dzieci,
żeby określiły jej położenie. Teraz kładzie kolor czerwony w dowolnym miejscu na
macie i prosi o określenie jego położenia. Kiedy dzieci już dobrze odczytują miejsce
położenia przedmiotów na macie przechodzimy do następnego zadania.
Zabawa „Zakodowany obrazek”
Dzieci odczytują kolejno współrzędne dla danego koloru i układają płytki na macie
do kodowania. Dzieci podają rozwiązanie zadania – czerwony kwiatek.
• Zabawa „Dyktando graficzne” – praca zespołowa

Pomoce: 6 plansz z polami – 81 pól oznaczonych cyframi i literami oraz kolorowe
kredki.

Podział dzieci na 6 zespołów. Powiedz dzieciom, że przygotowałaś dla nich
zagadkę – obrazek zakodowany pod współrzędnymi z liter i cyfr. Jeśli chcą go
odkryć, to muszą w małych zespołach wykonać zadanie, zgodnie z przedstawioną
instrukcją. Dzieci kolorują miejsca wskazane przez współrzędne, np. kolor czerwony
na A4. Przedszkolaki podają rozwiązanie zadania (kolorowe tulipany).
Zabawa „Kubeczkowe sudoku”
Kubeczkowe sudoku na kolorach – dzieci na kratownicy 4×4 układają 4 kolory
kubeczków po 4 każdego koloru. Zadanie polega na ustawieniu kubków, żeby ten
sam kolor nie wystąpił w linii pionowej i poziomej więcej niż jeden raz.
Zabawa „Ustaw wieżę zgodnie z kolorowym kodem”
Do tej zabawy potrzebne są kolorowe kartki lub kartki z narysowanymi kolorowymi
kubkami. Wzorzec wieży będzie ułożony z kolorowych kwadratów (lub
narysowanych kolorowych kubków), natomiast zadaniem dzieci będzie stworzenie na
jego podstawie odpowiednika przestrzennego z kolorowych kubeczków.
Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.
Wspólne sprzątanie sali i materiałów.
Literatura:
Scenariusz opracowany w oparciu o materiały Anny Świć dostępne na stronach:
https://edu-sense.com/pl/
http://www.oswajamyprogramowanie.edu.pl
http://kodowanienadywanie.blogspot.com/

Kodowanie dodawanie odejmowanie – karty pracy

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Jedna odpowiedź do „Kodowanie na dywanie – dodawanie odejmowanie – scenariusze zajęć”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: