Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Nauczyciel prowadzący:..
Uczennica:…………………………………………………………………..
Szkoła Podstawowa nr…
Zajęcia rewalidacyjne z dziewczynką prowadzone były w formie indywidualnej, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w …, określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr…………., na podstawie analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer, przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą uczennicy.
W ramach prowadzonych z uczennicą zajęć uwzględniałam następujące cele rozwojowe
i terapeutyczne:

cele rozwojowe:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju;
 • kształtowanie koncentracji uwagi;
 • kształtowanie kompetencji emocjonalno – społecznych

cele terapeutyczne:

 • doskonalenie umiejętności zapamiętywania i odtwarzania informacji;
 • usprawnianie percepcji słuchowej, wzrokowej;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa, poszerzanie wiedzy;
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, poprawa komunikacji z otoczeniem, poprawa komunikacji w obszarze interakcji, dialogu, opowiadania oraz poprawa jakości nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji emocjonalnych, rozpoznawanie i nazywanie emocji;
 • poszerzanie umiejętności społecznych, stosowanie się do zasad i norm społecznych;
 • wspieranie budowania relacji społecznych
 • wdrażanie do wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu

Program i cele realizowane w ramach zajęć dostosowane zostały do możliwości uczennicy, jej umiejętności oraz aktualnego poziomu rozwoju. Pracowałam z uczennicą według zaleceń wynikających z orzeczenia. Przede wszystkim indywidualizowałam pracę z dziewczynką, dostosowywałam wymagania i metody pracy, rozwijałam mocne strony oraz umiejętności dziewczynki. Pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały, dbałam o zapewnienie podczas zajęć miłej, życzliwej atmosfery, zapewniałam dziewczynce emocjonalne wsparcie, dbałam o to, aby w pomieszczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających.
W pracy rewalidacyjnej skupiałam się na rozwijaniu umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych i interpersonalnych dziewczynki. Niwelowałam zachowania niepożądane, modelowałam i wzmacniałam zachowania prawidłowe, akceptowalne społecznie. Doskonaliłam samodzielność uczennicy, kształtowałam umiejętność radzenia sobie z emocjami i stymulowałam ogólny rozwój poznawczy dziewczynki.
Uczennica nawiązała dobry kontakt z terapeutą. W kontaktach indywidualnych była otwarta, chętnie opowiadała o sobie, o swoich zainteresowaniach i przeżyciach.
Dziewczynka systematycznie uczęszczała na zajęcia, zwykle pracowała chętnie, z dużym zaangażowaniem wykonywała te zadania i ćwiczenia, które znajdowały się w obszarze jej zainteresowań. Jednak często dało się zaobserwować u dziewczynki zmęczenie i trudności ze skupieniem uwagi. Podczas rozwiązywania zadań, które sprawiały uczennicy trudność pojawiały się u niej oznaki zniechęcenia i zdenerwowania. Aby doprowadzić zadanie do końca, wymagała wówczas częstych zachęt, indywidualnego wsparcia, motywowania i wzmocnień pozytywnych.


Podczas zajęć znaczny nacisk kładłam na stymulowanie rozwoju poznawczego dziecka, stosując różne formy zadań: gry logiczne, planszowe, krzyżówki, rebusy, ćwiczenia interaktywne. W wyniku prowadzonych działań poprawiła się u dziewczynki zdolność logicznego myślenia. Doskonaliłam technikę czytania i pisania oraz rozumienia czytanego tekstu. Rozwijałam u uczennicy umiejętność wyszukiwania i zapamiętywania istotnych informacji zawartych w tekście, usprawniałam mowę i umiejętność wypowiadania się na określone tematy. Zachęcałam dziewczynkę do formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, poprzez omawianie obrazków sytuacyjnych, historyjek, tworzenie wypowiedzi, opowiadań, pisanie listów. Dziewczynka poczyniła znaczne postępy w tym zakresie.


W ramach zajęć rozwijałam również umiejętności matematyczne dziewczynki. Powtarzałam materiał, który wprowadzano na lekcjach. Rozwiązywałam z dziewczynką zadania, łamigłówki i gry matematyczne, korzystając ze stron internetowych, m.in. wordwall, matzoo, superkid. Utrwalałam znajomość tabliczki mnożenia, dzielenia, rozwiązywałam zadania tekstowe. Działania matematyczne sprawiały uczennicy największą trudność.W tym obszarze dziecko potrzebowało dużo wsparcia i należy kontynuować pracę w tym zakresie.


Zajęcia rewalidacyjne umożliwiły dziewczynce pełniejszy rozwój we wszystkich sferach. Została usprawniona percepcja słuchowa oraz wzrokowa, a także pamięć, uwaga, myślenie oraz mała motoryka.


Wnioski do dalszej pracy: wskazane jest kontynuowanie zajęć rewalidacyjnych w formie indywidualnej; należy nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną; należy dbać o stymulację ogólnego rozwoju poznawczego dziewczynki, zaleca się doskonalenie u uczennicy podstawowych technik szkolnych, głównie umiejętności matematycznych.

Anna Dąbrowska


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: