Zajęcia specjalistyczne

Termin „Zajęcia specjalistyczne” pojawia się w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) – jako wspólne określenie grupy form tejże pomocy, jakimi są:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się – prowadzone przez terapeutę pedagogicznego;
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych – prowadzone przez logopedę;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym – prowadzone przez nauczyciela lub specjalistę posiadającego kwalifikacje do ich prowadzenia; 
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w jej życiu – prowadzone przez nauczyciela lub specjalistę posiadającego kwalifikacje do ich prowadzenia.

Czas trwania powyższych zajęć specjalistycznych to 45 minut.

Zajęcia specjalistyczne:

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju – pamięć, percepcja, koordynacja wzrokowo-ruchowa
 2. Ćwiczenia wczesnego wspomagania rozwoju, percepcja i koordynacja
 3. Skowronek – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 4. Ćwiczenia wczesnego wspomagania rozwoju
 5. Bocian – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 6. Przebiśniegi – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 7. Wiosna z mojego punktu widzenia – rozwijanie myślenia u dzieci
 8. Stawianie się na miejscu drugiej osoby – terapia pedagogiczna
 9. Szczęście – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 10. Dzięcioł zielony – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 11. Dzięcioł duży – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 12. Warzywa – scenariusze zajęć rewalidacyjnych
 13. Trznadel – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 14. Jak rozwijać logiczne myślenie u dzieci? Gimnastyka mózgu. Scenariusze zajęć
 15. Rudzik – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 16. Gimnastyka mózgu według Dennisona – scenariusze zajęć
 17. Mikołaj – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 18. Jeleń – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 19. Gruszka – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu – percepcja wzrokowa, uważność
 20. Dynia – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 21. Sowa – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 22. Rozpoznawanie kolorów – arkusze
 23. Borsuk – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu – orientacja przestrzenna, okrąg, koło
 24. Metoda Dobrego Startu, czyli rozwój integracji percepcyjno-motorycznej
 25. Koźlarz, kozak – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 26. Bardzo głodna gąsienica – praca z tekstem czytanym – doskonalenie słuchania i komunikacji alternatywnej
 27. Jak to napisać? – scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia z dysortograf
 28. Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi – las
 29. Ziemniak – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 30. Emocje – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu / Zespół Aspergera
 31. Flaming – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 32. Radosne kłębuszki – scenariusz zajęć sensorycznych w przedszkolu
 33. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Trenujemy pamięć i koncentrację uwagi
 34. Zmysły – scenariusz zajęć
 35. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 36. Groszek – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 37. Bakłażan – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 38. Fasolka szparagowa – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 39. Zabawy i ćwiczenia kształtujące mała motorykę – wczesne wspomaganie
 40. Logiczne myślenie – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 41. Podgrzybek – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 42. Rozwijanie percepcji wzrokowej przed podjęciem nauki w szkole – zestaw ćwiczeń wspomagających
 43. Jeżyna – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 44. Pszczoła – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 45. Strach – lekcja o emocjach
 46. Letnie zabawy logorytmiczne
 47. Malina – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 48. Borowik – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 49. Wstręt – lekcja o emocjach
 50. Jagoda – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 51. Mak – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 52. Truskawka – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 53. Dwa koty – arkusz pracy rozwijający czytanie ze zrozumieniem oraz orientację w przestrzeni
 54. Rozwijanie percepcji słuchowej – zajęcia rewalidacyjne
 55. Zajęcia rewalidacyjne
 56. Poziomka – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 57. Zwierzęta i ich cechy – ćwiczenia językowe – zajęcia logopedyczne
 58. Jaskółka – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 59. Chaber – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 60. Domek – cienie, kształty, kolory – ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji w przestrzeni
 61. Słoik z kształtami. Ćwiczenia percepcji wzrokowej
 62. Zajęcia specjalistyczne w szkole
 63. Uśpiony potencjał – rozwijanie świadomości ucznia
 64. Rozwijanie percepcji wzrokowej – karty do ćwiczeń – kształty, kolory, wzory
Polecam wordpress.com

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Zajęcia specjalistyczne

Subskrybuj smart-sens.org

#arkusze #ASD #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #storytelling #szkoła #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #ZespółAspergera #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek