Zajęcia specjalistyczne

Termin „Zajęcia specjalistyczne” pojawia się w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) – jako wspólne określenie grupy form tejże pomocy, jakimi są:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się – prowadzone przez terapeutę pedagogicznego;
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych – prowadzone przez logopedę;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym – prowadzone przez nauczyciela lub specjalistę posiadającego kwalifikacje do ich prowadzenia; 
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w jej życiu – prowadzone przez nauczyciela lub specjalistę posiadającego kwalifikacje do ich prowadzenia.

Czas trwania powyższych zajęć specjalistycznych to 45 minut.

Zajęcia specjalistyczne:

 1. Jeleń – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. Gruszka – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu – percepcja wzrokowa, uważność
 3. Dynia – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 4. Sowa – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 5. Rozpoznawanie kolorów – arkusze
 6. Borsuk – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu – orientacja przestrzenna, okrąg, koło
 7. Metoda Dobrego Startu, czyli rozwój integracji percepcyjno-motorycznej
 8. Koźlarz, kozak – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 9. Bardzo głodna gąsienica – praca z tekstem czytanym – doskonalenie słuchania i komunikacji alternatywnej
 10. Jak to napisać? – scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia z dysortograf
 11. Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi – las
 12. Ziemniak – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 13. Emocje – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze spektrum autyzmu / Zespół Aspergera
 14. Flaming – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 15. Radosne kłębuszki – scenariusz zajęć sensorycznych w przedszkolu
 16. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Trenujemy pamięć i koncentrację uwagi
 17. Zmysły – scenariusz zajęć
 18. Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 19. Groszek – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 20. Bakłażan – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 21. Fasolka szparagowa – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 22. Zabawy i ćwiczenia kształtujące mała motorykę – wczesne wspomaganie
 23. Logiczne myślenie – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 24. Podgrzybek – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 25. Rozwijanie percepcji wzrokowej przed podjęciem nauki w szkole – zestaw ćwiczeń wspomagających
 26. Jeżyna – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 27. Pszczoła – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 28. Strach – lekcja o emocjach
 29. Letnie zabawy logorytmiczne
 30. Malina – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 31. Borowik – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 32. Wstręt – lekcja o emocjach
 33. Jagoda – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 34. Mak – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 35. Truskawka – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 36. Dwa koty – arkusz pracy rozwijający czytanie ze zrozumieniem oraz orientację w przestrzeni
 37. Rozwijanie percepcji słuchowej – zajęcia rewalidacyjne
 38. Zajęcia rewalidacyjne
 39. Poziomka – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 40. Zwierzęta i ich cechy – ćwiczenia językowe – zajęcia logopedyczne
 41. Jaskółka – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 42. Chaber – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 43. Domek – cienie, kształty, kolory – ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji w przestrzeni
 44. Słoik z kształtami. Ćwiczenia percepcji wzrokowej
 45. Zajęcia specjalistyczne w szkole
 46. Uśpiony potencjał – rozwijanie świadomości ucznia
 47. Rozwijanie percepcji wzrokowej – karty do ćwiczeń – kształty, kolory, wzory
Polecam wordpress.com

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Zajęcia specjalistyczne

Subskrybuj smart-sens.org

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #godzinawychowawcza #grafomotoryka #integracja #jesień #kodowanie #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #logorytmika #manualne #matematyka #metoda #mindfulness #motoryka #percepcja #przedszkole #psychologia #rewalidacja #rozwój #ruch #rytm #scenariusz #scenariusze #sensoryka #storytelling #szkoła #toksyczni #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta