Zajęcia specjalistyczne

Termin „Zajęcia specjalistyczne” pojawia się w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) – jako wspólne określenie grupy form tejże pomocy, jakimi są:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się – prowadzone przez terapeutę pedagogicznego;
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych – prowadzone przez logopedę;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym – prowadzone przez nauczyciela lub specjalistę posiadającego kwalifikacje do ich prowadzenia; 
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w jej życiu – prowadzone przez nauczyciela lub specjalistę posiadającego kwalifikacje do ich prowadzenia.

Czas trwania powyższych zajęć specjalistycznych to 45 minut.

Zajęcia specjalistyczne:

 1. Groszek – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 2. Bakłażan – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 3. Fasolka szparagowa – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 4. Zabawy i ćwiczenia kształtujące mała motorykę – wczesne wspomaganie
 5. Logiczne myślenie – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 6. Podgrzybek – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 7. Rozwijanie percepcji wzrokowej przed podjęciem nauki w szkole – zestaw ćwiczeń wspomagających
 8. Jeżyna – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 9. Pszczoła – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 10. Strach – lekcja o emocjach
 11. Letnie zabawy logorytmiczne
 12. Malina – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 13. Borowik – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 14. Wstręt – lekcja o emocjach
 15. Jagoda – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 16. Mak – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 17. Truskawka – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 18. Dwa koty – arkusz pracy rozwijający czytanie ze zrozumieniem oraz orientację w przestrzeni
 19. Rozwijanie percepcji słuchowej – zajęcia rewalidacyjne
 20. Zajęcia rewalidacyjne
 21. Poziomka – arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagą
 22. Zwierzęta i ich cechy – ćwiczenia językowe – zajęcia logopedyczne
 23. Jaskółka – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 24. Chaber – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu
 25. Domek – cienie, kształty, kolory – ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji w przestrzeni
 26. Słoik z kształtami. Ćwiczenia percepcji wzrokowej
 27. Zajęcia specjalistyczne w szkole
 28. Uśpiony potencjał – rozwijanie świadomości ucznia
 29. Rozwijanie percepcji wzrokowej – karty do ćwiczeń – kształty, kolory, wzory

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Zajęcia specjalistyczne

Subskrybuj smart-sens.org

#arkusze #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #godzinawychowawcza #grafomotoryka #integracja #jesień #kodowanie #kolorowanie #kolorowanki #kolory #kreatywność #kropki #kształty #lato #lekcja #logopedia #manualne #matematyka #metoda #mindfulness #motoryka #percepcja #przedszkole #psychologia #rewalidacja #rozwój #rytm #scenariusz #scenariusze #storytelling #szkoła #toksyczni #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #warzywa #wiosna #wzory #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta