Przykładowy Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka (WWRD) pdf

Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z obustronnym niedosłuchem czuciowo – nerwowym

 1. Dane dziecka: …
 2. Data urodzenia: …
 3. Przedszkole: …
 4. Opinia: nr … o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 5. Diagnoza: dziecko z obustronnym niedosłuchem czuciowo – nerwowym
 6. Osoba prowadząca: mgr…

I. Założenia:
Program jest przeznaczony dla …
Chłopiec został zdiagnozowany przez zespół specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr…, jako dziecko słabosłyszące z potrzebą kształcenia specjalnego.
Miejsce realizacji programu to Przedszkole nr … Zajęcia będą realizowane indywidualnie
z …, raz w tygodniu przez 60 minut.

II. Cele i główne zadania wczesnego wspomagania rozwoju:

III. Metody pracy:

IV. Treści kształcenia:
a) Ćwiczenia rozwijające funkcje wzrokowe dziecka

 • odnajdowanie na obrazkach szczegółów (np. wskaż, gdzie jest…)
 • odnajdowanie podobieństw i różnic w prezentowanych obrazkach
 • dobieranie par jednakowych obrazków (memory)
 • składanie obrazka pociętego na części (elementy proste oraz krzywe, puzzle)
 • układanie obrazków wg wzoru (klocki, figury geometryczne, koraliki, materiał przyrodniczy)
 • dobieranie elementów do całości obrazka (np. znajdź elementy znajdujące się
  w sklepie spożywczym)
 • rysowanie kompozycji z figur geometrycznych, odtwarzanie kompozycji wg wzoru
 • rysowanie demonstrowanych przedmiotów wg prostych instrukcji, oraz
  w oparciu o wyobraźnię dziecka
 • orientacja przestrzenna na płaszczyźnie oraz w przestrzeni
 • klasyfikowanie przedmiotów wg rodzaju, kształtu, koloru, ilości
 • rysowanie po śladzie
  b) Ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowe dziecka
 • dzielenie wyrazów na sylaby z klaskaniem i bez
 • wyszukiwanie obrazków na daną sylabę, głoskę
 • dzielenie zdań na wyrazy
 • rozróżnianie dźwięków otoczenia (szum morza, odgłosy ptaków, deszcz)
 • gry i zabawy rytmiczne
 • wydzielanie głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu
 • nauka krótkich wierszyków i piosenek
 • ćwiczenie różnicowania dźwięków z otoczenia (np. o teraz słychać?)
 • odtwarzanie struktur dźwiękowych w układach przestrzennych (klocki, koraliki)
 • grupowanie obrazków na tą samą głoskę
 • podejmowanie prób tworzenia sylab, próby czytania prostych wyrazów

c) Ćwiczenia usprawniające precyzję ruchów rąk i koordynację wzrokowo – ruchową dziecka

 • ćwiczenia dłoni (machanie, krążenie, klaskanie, naśladowanie gry na instrumencie, układanie modeli z dłoni, wykorzystanie elementów terapii ręki)
 • ćwiczenia palców (naśladowanie deszczu, rysowanie poszczególnymi palcami w materiale)
 • lepienie z plasteliny oraz innych dostępnych mas
 • wycinanie nożyczkami określonych wzorów po linii lub wg własnej interpretacji dziecka
 • odrysowywanie dłoni, przedmiotów
 • układanie i przyklejanie na kartce wzorów z kolorowego papieru
 • robienie kulek z krepiny, przyklejanie do kartki
 • obrysowywanie konturów
 • rysowanie obiema rękami równocześnie
 • rysowanie szlaczków, wzorów literopodobnych
 • nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek
 • zbieranie drobnych elementów – palcami, pęsetą
 • wyrabianie mas dłonią – masy solnej, masy z pianki
 • rysowanie palcami w powietrzu określonych kształtów
 • układanie kształtów z patyczków
 • wyrzucanie do góry, wypuszczanie w dół piłeczki tenisowej, woreczka
  z ryżem i próba łapania, najpierw oburącz, potem jedną ręką

d) Ćwiczenia na koncentrację uwagi

 • wykorzystywanie zabaw wymagających skupienia uwagi (budowle wg wzoru, rozwiązywanie rebusów)
 • opisywanie jak wygląda osoba lub jak jest ubrana (np. osoba, z którą dziecko bawiło się w sali przedszkolnej, koło której siedzi)
 • rozpoznawanie kształtów przez dotyk z wyłączeniem wzroku, rysowanie tego przedmiotu z pamięci
 • zabawy z użyciem gier planszowych, domino
 • nauka krótkich rymowanek, wierszyków
 • dbałość o dokończenie rozpoczętego zdania, myśli, pełne wypowiedzi

e) Działania usprawniające procesy poznawcze oraz wzbogacające wiadomości o otaczającym je świecie

 • rozmowy na temat rodziny, miejsca zamieszkania, odwoływanie się do sytuacji znanych dziecku
 • zaznajamianie się z najbliższym otoczeniem
 • prowadzenie rozmów na różne tematy, zadawanie pytań odtwórczych, problemowych, oczekiwanie rozwiniętych wypowiedzi
 • czytanie krótkich opowiadań, prowadzenie rozmów nt. ich treści, stosowanie pytań o postaci, fakty, sytuacje, sprawdzanie rozumienia tekstu
 • rozwiązywanie zagadek
 • prowadzenie zabaw w oparciu o zabawki dydaktyczne rozwijające myślenie
 • zadawanie pytań, co trzeba zrobić, żeby… (np. upiec ciasto, zrobić kanapkę)
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie treści
 • prowadzenie zabaw uczących klasyfikacji rozpoznawania podobieństw
  i różnic, tworzenia zbiorów, liczebników porządkowych, dodawania
  i odejmowania

f) Działania wpływające na rozwój emocjonalny dziecka i kontakty społeczne

 • ustalenie i egzekwowanie norm i zasad dotyczących zajęć
 • życzliwy, przyjazny stosunek do dziecka, uważne wysłuchiwanie go
 • chwalenie dziecka za podejmowane współdziałania, prace, polecenia
 • wyjaśnianie norm i zasad obowiązujących w życiu społecznym, rozmowy
  w oparciu o własne doświadczenia dziecka
 • nazywanie emocji, odwoływanie się do przeżytych sytuacji, zaistniałych zdarzeń

V. Ewaluacja:
Przedmiotem ewaluacji będą wyniki końcowe, jakie dziecko osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie wiadomości i umiejętności, dokonana ona zostanie pod koniec obydwu semestrów roku przedszkolnego i zawarta w sprawozdaniu.

Opracowała:
Magdalena Maniewska

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: