Nasza wyobraźnia – scenariusz zajęć świetlicy socjoterapeutycznej

Scenariusz zajęć Świetlicy Socjoterapeutycznej – Nasza Wyobraźnia

Liczba uczestników: 10

Charakterystyka grupy:


Większość dzieci pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych gdzie istnieje problem alkoholowy. Mają problemy w nauce oraz przejawiają zaburzenia zachowań. W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 10 uczniów w wieku 7-13 lat. Grupa jest bardzo zróżnicowana. Są osoby bardzo energiczne, pełne siły i ochoty do działania oraz osoby ciche, skryte, nie udzielające się. Część dzieci wyróżnia się wyjątkową wyobraźnią i pomysłowością. Jednak są również osoby, którym twórcze myślenie sprawia trudność. Założonym przeze mnie celem, jest pobudzenie tej być może nie tak głęboko skrywanej wyobraźni.

Czas trwania zajęć: 180 minut

Temat zajęć: Nasza wyobraźnia- Zabawy z kartką i ołówkiem.

Cele ogólne:
•pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności
•rozbudzanie aktywności ucznia i chęci zaangażowania podczas zajęć
•rozwijanie twórczego myślenia

Cele szczegółowe:
Sfera poznawcza:
•Udziela odpowiedzi na zadawane pytania
•Zna i umie odróżnić figury geometryczne
•Wykorzystuje swoją fantazję i wyobraźnię w pracy.
Sfera instrumentalna (kształcąca):
•Rysuje figury geometryczne
•Dobiera odpowiedni kolor do pracy plastycznej
•Wycina, składa i skleja elementy kartki
Sfera wychowawcza:
•Potrafi współdziałać w grupie
•Umie przywitać się z grupą
•Aktywnie uczestniczy w zabawach
•Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole

Formy realizacji zajęć socjoterapeutycznych:
•Indywidualna
•grupowa

Metody/techniki socjoterapeutyczne:
•praktyczno-zadaniowa, praca indywidualna.
•praktyczne ćwiczenia: samodzielne doświadczenia teatralne
•swobodna ekspresja słowna i ruchowa
•słuchanie opowiadania wychowawcy
•pokaz: zewnętrzna demonstracja uczuć, w formie ruchowej i słownej

Środki dydaktyczne:
•kartki bloku technicznego,
•kolorowy papier, bibułka, krepa,
•szary papier
•gruby sznur, taśma klejąca
•kredki, ołówki, klej, nożyczki.

Przebieg zajęć socjoterapeutycznych:
I. Pomoc w nauce:
•odrabianie przez dzieci zadań domowych;
•nadrabianie zaległości lekcyjnych.

II. Podwieczorek

III. Zajęcia socjoterapeutyczne
1. Powitanie dzieci oraz zaproszenie do wspólnych zajęć. Dzieci siadają na krzesełkach twarzami zwróconymi do siebie tworzą zamknięte koło.

2. Podanie dzieciom tematu i objaśnienie jego realizacji.

3. Rozmowa kierowana na temat minionego dnia:
•„Co miłego spotkało cię dziś?
•Co niemiłego cię dziś spotkało?”.
Każdy z uczestników zajęć odpowiada na pytania. Jeśli jest taka potrzeba następuje rozmowa zainicjowana przez prowadzącego.

4. Rozmowa kierowana, uwzględniająca pytania:
•Czy wiecie co to jest wyobraźnia?
•W jakich sytuacjach najczęściej używasz wyobraźni?
•Czy potrafisz pokazać jak wyrażasz swoją wyobraźnię?
•Co według was oznacza słowo nierealny?
•Czy można wyobrazić sobie coś nierealnego? (autosugestia)
•Co mi daje wyobraźnia?
•Po co używam wyobraźni?

Wyobraźnia – zdolność do przywoływania i tworzenia w myślach wyobrażeń.

Źródłem przechowywanych w pamięci wyobrażeń są zmysły. Część odpowiadająca za wyobraźnię jest umiejscowiona w prawej półkuli mózgu. Często odróżnienie tych wrażeń od wyobrażeń jest trudne, gdyż w ciągłym strumieniu świadomości, z jakim mamy do czynienia w praktyce, występują one jednocześnie obok siebie. Dobrym dowodem na to jest sen i marzenia senne, podczas których powstają wyobrażenia odizolowane od wrażeń zmysłowych. Działaniu wyobraźni, w porównaniu do efektów pracy zmysłów, przypisuje się większą aktywność i mniejszą złożoność oraz intensywność (np. E. Husserl).

Problematyką wyobraźni i wyobrażeń zajmował się w ramach teorii poznania Arystoteles, podając zasady, którymi wyobraźnia kieruje się łącząc ze sobą wyobrażenia: podobieństwo, kontrast, styczność. Korzystając z tych zasad, wykorzystuje się wyobrażenia w zaawansowanych mnemotechnikach, przy czym zwiększeniu ich trwałości sprzyjają przeżycia emocjonalne, doświadczane w trakcie ich tworzenia, organizowanie wyobrażeń w kompleksy, tworzenie układów powiązanych jakąś zasadą (asocjacje) oraz przywoływanie ich z dużą częstotliwością.

Wyobraźnia twórcza lub wyobraźnia artystyczna jest specjalnym rodzajem wyobraźni – w oparciu o wrażenia wyobrażeń pozwala ona tworzyć inne wyobrażenie, które nie mają odpowiedników w żadnym z wrażeń. Dzięki temu ten rodzaj wyobraźni stanowi podstawę twórczości i wszelkiej innej aktywności kulturalnej.

Wyobraźnię przypisuje się także niektórym gatunkom zwierząt.

Autosugestia – technika pozwalająca na pracę nad ograniczającymi przekonaniami osoby ją stosującej. Polega na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co powoduje podniesienie poczucia własnej wartości i przezwyciężenie ograniczających przekonań.

Autosugestia polega na powtarzaniu sobie pewnych wzorców, służących do osiągania celu. Wielu sportowców stosuje wizualizacyjną formę autosugestii. Wyobrażają sobie kilkukrotnie, że na przykład skaczą o tyczce i udaje im przeskoczyć nad poprzeczką (źródło: wikipedia.org)

5. Zabawa zespołowa z szarym papierem i kredkami nt.: „Jak wygląda twoja wyobraźnia?” Uczestnicy zajęć, przy muzyce relaksacyjnej, na arkuszach szarego papieru przedstawiają malując obraz swojej wyobraźni. Następnie prowadzący zachęca uczestników do rozmowy na temat prac. Później każdy z uczestników składa swoją pracę na tyle części, ile się da. Prowadzący przynosi długi sznur na który każde dziecko zwiesza swoją „wyobraźnię”, aby ja wszystkim pokazać. Prowadzący powiesza wysoko sznur „wyobraźnią” dzieci i zapewnia uczestników, że zostanie ona pokazana tak, aby ich wyobraźnia i talent się rozwijały i by każdy mógł je dostrzec.

6. Rozmowa kierowana. Prowadzący proponuje zabawę w skojarzenia. Zadaniem dzieci jest poszukanie jak największej rzeczy w sali pytając za każdym razem,
•Czy wiecie jak wyglądają figury geometryczne?
•Jakie znacie figury geometryczne?
•Czy w Sali znajdują się rzeczy lub urządzenia które mają kształt kwadratu?
•Ile ich jest?
•Czy w sali znajduje się rzeczy zawierające koło? Czy potraficie je wskazać?

7. Praca plastyczna. Prowadzący Rozdaje przybory do zajęć (blok techniczny, kolorowy papier, nożyczki, klej) oraz zapoznaje dzieci z kolejna częścią zajęć.
Zabawa pierwsza – „Koło, kwadrat, trójkąt…”
•Zapoznanie uczniów z regułami zabawy.
•Przebieg zabawy: każdy uczestnik rysuje na swojej kartce koło, kwadrat i trójkąt (w dowolnym miejscu). Następnie wykorzystując te trzy podstawowe figury próbuje je ze sobą powiązać tak, aby powstał jakiś rysunek np.: zwierzę, dom itp.
Zabawa druga – „Pomyśl i narysuj”
•Zapoznanie uczniów z regułami zabawy.
•Rozdanie wydartych skrawków kolorowego papieru.
•Uczniowie przyklejają skrawek papieru na kartkę i rysują kompozycję według własnego pomysłu i fantazji, wykorzystując skrawek jako element rysunku np.: głowę psa, koronę drzewa

8. Prezentacja i omówienie prac.
•Wybrane jury ustala, które prace są najbardziej oryginalne.
•Wystawa prac.

9. Podsumowanie i zakończenie zajęć. Prowadzący zadaje uczestnikom pytania związane z zajęciami: Czego nauczyły mnie te zajęcia?

Ewaluacja przeprowadzonych przez siebie zajęć socjoterapeutycznych:
………………………………….

Anna Nowak, Leszno 2010

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Jedna odpowiedź do „Wyobraźnia – scenariusz zajęć socjoterapeutycznych”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: