Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham mamo!

Czas: 50 min
Grupa wiekowa: propozycja dla dzieci sześcioletnich
Cele: Dziecko doświadcza:
W zakresie fizycznego obszaru rozwoju: uczestniczy w zabawach ruchowych, w zabawie wykazuje sprawność ciała. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju: rozpoznaje i nazywa emocje podczas składania życzeń mamie,  szanuje wypowiedzi koleżanek i kolegów.
  W zakresie społecznego obszaru rozwoju: swobodnie wypowiada się o swoich odczuciach, z empatią mówi o wypowiedzi innych, o mamie, wyraża szacunek do innych, słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, koleżanek i kolegów, w wypowiadaniu się czeka cierpliwie na swoją kolej, współpracuje w grupie, pomaga koleżankom i kolegom, podejmuje decyzje – indywidualnie i grupowo. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju: wykonuje laurkę, wzbogaca słownictwo związane z opisem mamy, odczytuje przenośnie, wypowiada wyrazy i zdania z odpowiednią dykcją, wypowiada się na temat, pracuje twórczo, rozwija wyobraźnię, ocenia wartość świąt
Strategie z podstawy programowej
w przeważającej części strategia percepcyjno-innowacyjna
 Metody i formy pracy na zajęciach
techniki dramy: rola, poza, technika otwartych myśli, praca z tekstem, rozmowa, praca indywidualna, praca w grupach, praca zespołowa
Pomoce naukowe, materiały
wiersz Tadeusza Kubiaka o mamie, w: Kubiak T., Kocham ciebie, mamo, Zysk i S-ka, Poznań 2014
Integracja wiedzy
treści polonistyczne: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, myślenie łączą się z treściami programu wychowawczego: miłość, szacunek do rodziców, dobro, wyrażanie uczuć


Przebieg zajęć

 1. Ćwiczenie integrujące.
  Dzieci chodzą po sali, witają się z koleżanką lub kolegą i mówią: Kasiu, Janku, lubię cię, ponieważ… Na zakończenie nauczycielka mówi: Lubię was, ponieważ…
 2. Ćwiczenie wymowy. 
  Dzieci powtarzają chórem głośno i wyraźnie zestawy wyrazów, np. mam matkę, gorące serce, kocham mamę, miłość jest piękna itd.
 3. Nauczycielka zadaje pytanie dzieciom siedzącym w kręgu: Co znaczy słowo miłość? 
  Każde dziecko kolejno podaje własną definicję miłości.
 4. Kolejne pytanie nauczycielki: Jaka może być miłość i do kogo? 
  Dzieci rozmawiają na ten temat w grupach cztero-, pięcioosobowych i na forum wypowiada się jedno dziecko z grupy.
 5. Nauczycielka prosi: A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że wracacie z przedszkola z tatą do domu. Kto czeka na was w domu? Co mówi mama, gdy widzi swoje dziecko w domu?
  Dzieci kolejno się wypowiadają.
  Rozmowa: Co powiedziały mamy? Dlaczego?

  Uwaga
  Dzieci odpowiadają i dochodzą do wniosku, że mama troszczy się o swoje dziecko, które jest poza domen, tęskni, chce zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Wypowiedzi dzieci mogą być różne, może nawet nie na temat. Nauczycielka nie krytykuje, przyjmuje wszystkie wypowiedzi. Ważne, że dziecko wypowiada własne zdanie.
 6. Nauczycielka czyta dzieciom wiersz Tadeusza Kubiaka. Dzieci, siedząc w kręgu, słuchają uważnie. 

W zielonych oczach Matki
Świeci wiosenna łąka.
Słońce na drzewach śpiewa
i budzi kwiaty w pąkach.

W niebieskich oczach Matki
szepcze kwitnący strumień.
Tak opowiadać bajki
to tylko Mama umie.

W błękitnych oczach Matki
pogodne niebo fruwa.
Kiedy zasypiasz – Matka
jak gwiazda nad snem czuwa.

A w czarnych oczach Matki
noc od samego świtu
okrywa cię skrzydłami
ze srebra i błękitu.

 1. Rozmowa. 
 • Czego dowiedzieliście się o Mamie?
 • Co dziecko widzi w oczach Matki?
 • Co znaczą słowa: „słońce na drzewach śpiewa”, „szepcze strumień”, „niebo fruwa”, „noc (…) okrywa cię skrzydłami”?

        Uwaga
        Metafory w wierszu, barwy, elementy przyrody, plastyczne obrazy w połączeniu z wyrazem „Matka” rozwijają wielokrotną aktywność dziecka, wzbudzają emocje, rozwijają wyobraźnię.

 1. Poza.
  Dzieci, stojąc w kręgu, wyrażają w pozie miłość matki do dziecka. Nie omawiamy tego ćwiczenia.
 2. Co możecie zrobić dzisiaj dla mamy? Dzieci wypowiadają się. Wymieniają m.in., że namalują lub narysują laurkę.
 3. Rysowanie laurki lub wykonanie jej metodą origami.
 4. Nauczycielka ogląda laurki, wyraża pochwałę i pyta: Czy wystarczy wręczyć mamie laurkę? (dzieci na pewno powiedzą, że trzeba złożyć mamie życzenia). Pomyślcie teraz, co powiecie mamie, wręczając laurkę. 

  Po dłuższej chwili nauczycielka ponownie zwraca się do dzieci: Usiądźcie w kręgu. Ja teraz wejdę w rolę waszej mamy, a wy kolejno podejdźcie do mnie i złóżcie mi życzenia jako swojej mamie.

  Uwaga
  Po zakończeniu ćwiczenia nauczycielka dziękuje każdemu dziecku, udziela pochwały i prosi, aby w domu złożyło mamie życzenia i wręczyło laurkę.

  Dzieci mogą złożyć mamie życzenia i wręczyć jej laurkę w Dniu Kobiet, w dniu urodzin, w dniu imienin oraz każdego innego dnia, bo nie musi być specjalnej okazji, aby wyrazić miłość, szacunek.
 5. Finał. 
  Dzieci śpiewają wcześniej przygotowaną piosenkę dla mamy.

Autor: Maria Gudro-Homicka

źródło: wychowaniewprzedszkolu.com.pl

Ta piosenka jest dla mamy

Ta piosenka jest dla mamy – tekst

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiamy
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze o tym wszyscy wiecie.

Ta piosenka jest o mamie
W Polsce, Indiach i Wietnamie
Cały świat mamusie kocha
Azja oraz Europa.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba

Ta piosenka jest dla mamy,
Nasze mamy uwielbiają
Najwspanialsze są na świecie
Dobrze wszyscy o tym wiecie.

Ta piosenka jest od dzieci
Wszystkich, które są na świecie
Małe, duże i średniaki
Wszystkim mamom ślą buziaki.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba
Każdą mamę kochać trzeba.
Dla mamusi dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha
Osioł skacze aż do nieba.

Kocham Cię Mamusiu – scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

Kocham Cię Mamusiu – rozmowa na podstawie wiersza.

Cele:

–  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupiania uwagi
– ćwiczenia w zapamiętywaniu poprzez uważne słuchanie
– podkreślenie emocjonalnego stosunku córki/syna do mamy
– wdrażanie do słuchania muzyki w skupieniu
– zachęcanie do wypowiadania się na tle grupy
– utrwalenie pojęć: na górze, na dole, na środku, pod, obok

Metody:
Metody podające: pogadanka, rozmowa, praca z wierszem
Metody problemowa: metoda sytuacyjna
Metoda praktyczna: życzenia dla mamy

Środki dydaktyczne:

– obrazki : słonko, barwny motyl, okno, białe chmurki, ptak, kwiaty w wazonie, portret uśmiechniętej Mamy
– napis na tablicę : 26 maja, Dzień Mamy, Kocham Cię Mamusiu
– podkład muzyczny „Harmony” Global Journey
– wiersz W. Ścisłowksiego „Bukiecik dla mamy”.
– sztuczne kwiaty

Formy:
– indywidualna
– zespołowa

Przebieg zajęć:
1. Zabawna na rozpoczęcie zajęć „Powitajka”
Witamy, siadamy i zajęcia zaczynamy. Siadasz Ty, siadam Ja i zaczyna się ta gra. Witają się rączki z rączkami, nóżki z nóżkami, a na  koniec  np. noski z noskami. Dzieci witają się ze sobą, tymi częściami ciała, które wymienione są  w rymowance.


2. Zanim wiersz zostanie odczytany, nauczyciel prosi dzieci aby uważnie słuchały i spróbowały odgadnąć o kim pisze autor i czyje to święto. Odczytanie wiersza, oraz ilustrowanie występujących w nim przedmiotów obrazkami.


Na środku tablicy wisi portret uśmiechniętej mamy, u góry napis 26 maja – Dzień Mamy, pod obrazkiem napis „Kocham Cie Mamusiu”. Wszystkie obrazki przykryte kolorowymi kartkami tak aby dzieci nie widziały co na nich jest. Nauczyciel rozpoczyna czytanie wiersza W. Ścisłowksiego „Bukiecik dla mamy”, ilustrując go obrazkami.      


Dziś dla ciebie mamo
Świeci słońce złote
Dla ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl

Dziś dla ciebie mamo
Płyną białe chmurki
A wiatr je układa
W świąteczne laurki

Dziś dla ciebie mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie

Dzisiaj droga mamo
Masz twarz uśmiechniętą –
Niechaj przez rok cały
Trwa to twoje święto


3. Rozmowa na podstawie wiersza. Przykładowe pytania:
– Czy już wiecie kto ma swoje święto?
– O czym jest ten wierszyk ?
– Jakie prezenty dla mamy autor opisał w tym wierszyku?


4. Zabawa ruchowa przy muzyce „ Bukieciki Kwiatów dla mamy”
Gdy dzieci usłyszą muzykę spacerują, zbierając rozsypane po całej sali kwiaty. Trzeba dobrze się rozglądać, ponieważ niektóre z nich ukryły się między książkami lub na parapecie.


5. Podsumowanie zajęć
Bukiety dla mamy już nazbierane, więc teraz trzeba wręczyć je mamom i złożyć życzenia. Dzieci kończą zdanie: Życzę Ci kochana Mamusiu….

źródło: przedszkola.edu.pl

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Jedna odpowiedź do „Scenariusze zajęć na Dzień Matki”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: