Scenariusz zajęć zintegrowanych prowadzonych w klasie II

Blok tematyczny: Otrzymujemy i dajemy prezenty

Temat dnia: Oczekujemy na prezenty od Świętego Mikołaja

Cele operacyjne:

Uczeń:

– wypowiada się na temat Świętego Mikołaja w oparciu o własne doświadczenia,

– wie, jak napisać list,

– uzupełnia list do Mikołaja wyrażając w nim swoje pragnienia,

– pisze zwroty grzecznościowe w liście wielką literą,

– rozumie pojęcia: nadawca, adresat, list,

– adresuje kopertę stosując skróty adresowe: nad., m., ul.,

– pisze pauzę półnutową na pięciolinii,

– uzupełnia luki w zapisie rytmu odpowiednimi wartościami nut,

– wystukuje rytm z użyciem instrumentów perkusyjnych,

– wykona postać Mikołaja z rurki po papierze toaletowym i kolorowej bibuły,

– mnoży w zakresie 30,

– współpracuje w grupie,

– dokonuje samooceny pracy na zajęciach,

Metody:

– słowne: rozmowa, praca z tekstem,

– oglądowe: pokaz, obserwacja,

– ćwiczeniowe,

– aktywizujące: problemowe, drama

Formy:

– zbiorowa jednolita,

– zbiorowa zróżnicowana,

– indywidualna jednolita,

– grupowa zróżnicowana,

Środki dydaktyczne: rekwizyty Mikołaja ( czapka, dzwonek, skarpetka na prezenty ), list od Mikołaja do dzieci ( naturalnej wielkości i powiększony), skrzynka na listy, mapa Europy, listy do Mikołaja, plansze: zwroty grzecznościowe, skróty adresowe, kartki ze słownictwem słabym uczniom,

kartki z objaśnieniem pojęć: nadawca, adresat, list, 3 „Słowniki jęz. polskiego”,

kartki z szyfrem literowym dla 3 grup, kartki z mnożeniem każdemu uczniowi

(3 kolory ), wzór zaadresowanej koperty, czysta koperta każdemu uczniowi,

kapelusz, wiersz pt. „ Przyjedź do nas Mikołaju”, instrumenty perkusyjne, rurki po papierze toaletowym, szablony części Mikołaja, wata, bibuła kolorowa, Mikołaj wykonany przez nauczyciela, 3 rodzaje znaczków do samooceny,

Przebieg zajęć:

1. Powitanie się piosenką „ Jesteśmy już w szkole”.

2. Zabawa w odgadywanie rekwizytów należących do Mikołaja po dotyku.

    Stwierdzenie, do kogo one należą.

3. Rozmowa na temat Świętego Mikołaja, jego wyglądu, zwyczajów, miejsca

    zamieszkania ( wskazanie Finlandii na mapie Europy ).

4. Zasugerowanie uczniom niespodzianki w klasowej skrzynce na listy.

    Wyjęcie i odczytanie listu do dzieci od Świętego Mikołaja.

Finlandia, 1 XII 2001r.

Drogie Dzieci

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i jak co roku mam pełne ręce roboty. Wiem, że byłyście grzeczne i zasłużyłyście   na prezenty, ale nie wiem, o czym marzycie. Jest tak wiele dzieci, które muszę obdarować i o wszystkich pamiętać. Chciałbym bardzo poznać Wasze pragnienia.

Pozdrawiam Was serdecznie.

Święty Mikołaj

5. Zabawa w pokazywanie gestem, ruchem swoich wymarzonych prezentów

    zaglądającemu do okna Mikołajowi.

6. Szukanie innych sposobów przekazania Mikołajowi swoich marzeń o prezentach.

    Postanowienie napisania listu do Mikołaja.

7. Omówienie budowy listu, jego poszczególnych części w oparciu o powiększony

    format listu z wyróżnionymi jego częściami.

    Zwrócenie uwagi na stosowanie wielkiej litery w zwrotach grzecznościowych

    na podstawie planszy z tymi zwrotami.

8. Uzupełnianie wg własnego pomysłu listu do Mikołaja. Słabsi uczniowie

   otrzymują pomocnicze kartki z potrzebnym słownictwem.

   Przypomnienie o przecinku przy wyliczaniu. Odczytanie kilku listów.

9. Praca w trzech grupach.

    Każdy uczeń losuje kartonik (3 kolory) z działaniem matematycznym – mnożeniem.

    Uczniowie dobierają się kolorami. Każda grupa otrzymuje szyfr literowy i 

    „Mały słownik języka polskiego”.

    Członkowie grup obliczają swój wynik, wyszukują w szyfrze literowym swoją literę,

    zapisują ją na kartoniku, a potem układają z powstałej rozsypanki literowej hasło:

    I grupa – adresat, II grupa – nadawca, III grupa – listy. Wyszukują w słowniku swoje

    hasło i prezentują pozostałym uczniom.

10. Wpisanie obok zapisanych wyjaśnień, pojęć: adresat, nadawca, list (przygoto-

      wane przez nauczyciela kartki  każdemu uczniowi). Wklejenie do zeszytów.

11. Pokaz zaadresowanej koperty. Wskazanie adresu nadawcy, adresata. Omówienie

      skrótów adresowych w oparciu o planszę i zapisany przykładowy adres.

12. Adresowanie koperty w oparciu o adres Mikołaja w podręczniku i swój własny adres

      zapisany w zeszycie. Sprawdzenie poprawności adresowania.

13. Opowieść ruchowa pt. „Wysyłam list”.

14. Pokaz Mikołaja wykonanego przez nauczyciela z rurki po papierze toaletowym.

      Zachęcenie uczniów do wykonania takiej postaci.

15. Wykonanie Mikołaja:

      – przygotowanie potrzebnych materiałów, narzędzi i szablonów,

      – omówienie sposobu wykonania,

      – praca uczniów,

      – zorganizowanie wystawki, omówienie prac.

16. Opowiadanie nauczyciela o prezencie, jaki otrzymała od Mikołaja Nutka (kapelusz)

      Pokaz kapelusza, mierzenie go.

17. Wprowadzenie pauzy półnutowej:

      – skojarzenie kształtu kapelusza z wyglądem pauzy półnutowej,

      – przypomnienie, co to jest pauza w muzyce,

      – pokaz sposobu pisania pauzy na pięciolinii,

      – próby pisania pauzy na pięciolinii w ćwiczeniach,

      – rozpoznawanie pauz: ćwierćnutowej i półnutowej.

18. Wyraziste czytanie wiersza „Przyjedź do nas Mikołaju”, krótka analiza treści.

19. Uzupełnianie zapisu rytmu wiersza odpowiednimi wartościami nut i pauz.

      Wystukiwanie uzupełnionego rytmu na instrumentach perkusyjnych, rytmiczne

       czytanie tekstu wiersza.

20. Podsumowanie zajęć. Odpowiedź na pytanie: Czego nauczyliście się dzisiaj?

21. Dokonanie samooceny uczniów. Każdy wybiera odpowiedni dla siebie kartonik,

      wkleja go do zeszytu, a w domu pokoloruje.

Wspaniale pracujesz!

Dobrze pracujesz!

Pracuj więcej!

22. Pożegnanie się piosenką pt. „Skończyły się zajęcia…”

Opracowanie scenariusza i prowadzenie zajęć:

mgr Bernadeta Mariola Sagun

źródło: http://www.zsj.home.pl/propozycje/sc3_bs.htm

#arkusze #ASD #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #storytelling #szkoła #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #ZespółAspergera #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek

Polecam wordpress.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: