Cel:

 • Przybliżenie dzieciom uczucia miłości – czym jest miłość, jak ją okazać;
 • Kształtowanie postawy społecznej okazywania miłości osobom bliskim na co dzień.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • Rozróżnia uczucia miłości i sympatii;
 • Rozpoznaje i dostrzega uczucia innych ludzi;
 • Okazuje empatię i szacunek wobec uczuć innych ludzi;
 • Okazuje miłość osobom bliskim na co dzień;
 • Kształtuje umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy poprzez zdobywanie informacji i wyciąganie wniosków oraz planowanie działań;
 • Wyraża uczuć w formie plastycznej;
 • Doskonali umiejętność formułowania i zadawania pytań;
 • Przełamuje lęk i nieśmiałość przed rozmową z osobą obcą.

Cele z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,
5) odpowiada na pytania
6) wykonuje własne eksperymenty językowe, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • zbiorowa;
 • grupowa.

Metody:

 • oparte na słowie
 • oglądowa
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 • praktycznego działania

Kompetencje kluczowe:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym: wyrażanie i interpretowanie pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie; kompetencja komunikacyjna; poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji, formułowanie i wyrażanie własnych argumentów w mowie i piśmie; zainteresowanie kontaktami z innymi ludźmi;
 • uczenia się: nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności; poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek; nabywanie umiejętności korzystania z wcześniejszych doświadczeń i doświadczeń życiowych w celu wykorzystania i stosowania wiedzy;
 • społeczne: zachowania przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania w społeczeństwie; zdolność do konstruktywnego porozumiewania się, wykazywanie się tolerancją, wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia, zdolność do empatii;
 • inictatywność i przedsiębiorczość: umiejętność planowania, realizowania i analizowania działań;
 • świadomość i ekspresja kulturalna: twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć w formie plastycznej.

Środki dydaktyczne:
Obrazki/ zdjęcia ukazujące różne uczucia, obrazki/ zdjęcia ukazujące sposoby okazywania miłości, magnetofon, opowiadanie „Miłość” G. Kasdepke, nożyczki, kolorowe kartki, materiały plastyczne do ozdobienia serduszek, duże czerwone serce, historia św. Walentego, skrzynka na kartki walentynkowe.

Sposób dokumentowania:

 • zdjęcia,
 • zapis w dzienniku zajęć,
 • zapis w miesięcznych planach pracy

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie dzieci do tematu poprzez rozmowę o uczuciach: Co to są uczucia? Jakie znamy uczucia?

2. Wysłuchanie opowiadania „Miłość” G. Kasdepke – próba odpowiedzi na pytanie: czym jest miłość?

3. Przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu – wykonanie papierowych serduszek (podziękowanie osobom udzielającym wywiadu) i ustalenie pytań do wywiadu.

4. Wywiad z wybranymi osobami w Przedszkolu.
5. Pochód miłości – spacer podczas którego, dzieci przeprowadzają wywiad z osobami z firm i instytucji z najbliższego otoczenia placówki.

6. Miłość – burza mózgów – odpowiedzi na pytania: Czym jest miłość?; Kogo kochamy?; Jak okazujemy miłość?; Czy można kochać tylko ludzi?; Jak możemy wyrazić swoją miłość do zwierząt?; Czy miłość i sympatia to to samo?; Jakie kolory symbolizują miłość, czy jest jeden kolor, który najbardziej kojarzy się z miłością?


7. Jak okazujemy miłość? – wyszukiwanie zdjęć lub obrazków ukazujących okazywanie miłości.
8. Wykonanie plakatu na dużym czerwonym sercu przedstawiające hasła – odpowiedzi na zadane pytania.
9. Przybliżenie dzieciom historii św. Walentego i tradycji walentynkowych – podkreślenie, iż miłość należy okazywać codziennie, nie tylko od święta.
10. Poczta walentynkowa w Przedszkolu.

Autor: Joanna Sienkiewicz

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek

Polecam wordpress.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: