Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR/WWRD) to bezpłatna forma zajęć terapeutycznych dla dzieci posiadających opinie o potrzebne objęcia zajęciami w ramach WWR. W ramach WWR przysługują zajęcia m.in. z integracji sensorycznej, terapii psychologicznej, logopedycznej czy rehabilitacji.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju, czym jest oraz kto może skorzystać ?

Komu przysługuje opinia o potrzebie objęcia dzieckiem Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju?

Opinia WWR przysługuje każdemu dziecku z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi lub z niepełnosprawnością. Przykładowo przysługuje dzieciom, u których występują wady narządów ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój. Warto podkreślić, że WWR obejmuje również rodziny dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli zastanawiasz się czy twojemu dziecku przysługuje opinia WWR warto skonsultować się z psychologiem lub pedagogiem. Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia.

Ogromną zaletą WWR jest to, że można pracować nad wieloma zaburzeniami jednocześnie.

Jak uzyskać opinie o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju

Opinię o WWR może wydać wyłącznie publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna (PPP) właściwa dla miejsca waszego zamieszkania.

  1. Poproś o odpowiedni formularz wniosku o wydanie opinii WWR w swojej poradni psychologiczno- pedagogicznej. Opinie składają rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek możecie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Można go złożyć osobiście w sekretariacie poradni, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.
  2. Warto do wniosku dołączyć zaświadczenie lekarza specjalisty (np. pediatry, neurologa, rehabilitant) o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji oraz opinię uzyskaną z przedszkola. Jeżeli jesteście już pod opieką psychologa lub pedagoga warto również dołączyć jego opinię. Będą to cenne informacje dla zespołu z PPP.
  3. Całość wniosku powinna obejmować: wniosek, opinię lekarza specjalisty, wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego, opinię z przedszkola, opinię i informacje wydane przez specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia terapeutyczne, inną dokumentację medyczną, jeżeli była sporządzana, oraz kwestionariusz wywiadu dla zespołu orzekającego.
  4. Pamiętajmy, że zaświadczenie od lekarza powinno być przedłożona w oryginale. W oryginale powinno się również dostarczyć diagnozę psychologiczną i pedagogiczną jeśli wcześniej zdecydowaliście się na jej przeprowadzenie najlepiej w publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
  5. Po złożeniu kompletu dokumentów zostaje on poddany merytorycznej ocenie przewodniczącego zespołu orzekającego. Przewodniczący zespołu powiadomi również Was o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał wniosek. Pamiętajcie, że macie prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu orzekającego w części dotyczącej swojego dziecka i zaprezentować własne stanowisko.
  6. Poradnia musi wydać opinie w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia zgromadzenia przez zespół orzekający pełnej dokumentacji.
  7. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, wystarczy dostarczyć ją do odpowiedniej placówki terapeutycznej.

Ze względu na ograniczenia wiekowe możliwości objęciem dziecka WWR, nie warto zwlekać z wystąpieniem o wydanie opinii, im wcześniej ją uzyskamy tym lepsze efekty uzyskamy podczas terapii.

źródło: czdrowia.pl


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: