Lwy

Wiekod 3 lat
Cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju w oparciu o zabawy z kartką papieru 
Cele 
szczegółowe 
W obszarze fizycznym dziecko: dotyka, spaceruje, pląsa, biega, skrada się, stawia stopę na kartce – raz lewą, raz prawą, wykonuje skłon, kreśli kreski i kontury, układa, przesuwa, wycina, konstruuje, przylepia.
W obszarze emocjonalnym dziecko: cieszy się, śmieje, zaskakuje, nie dowierza, odczuwa niepewność,wyraża radość poprzez wspólne formy przyjęte w przedszkolu i indywidualnie,wyraża zadowolenie, zachwyt.
W obszarze społecznym dziecko: czeka na swoją kolej, przyjmuje plan działania, wymienia się materiałami,pomaga i współdziała, respektuje plan działania,pracuje w parze i w grupie, wyraża podziękowanie za wspólną zabawę i pracę.
W obszarze poznawczym dziecko: przelicza, szacuje, klasyfikuje, porównuje, konstruuje obraz, wykorzystuje znaczenie pojęć: od – do, prawa, lewa, bliżej, dalej, rozmawia, tworzy wypowiedzi na temat efektu swojego działania, nadaje znaczenie efektom swojego działania, zadaje pytania, wyjaśnia, słucha, podejmuje decyzje, czyta obraz
MetodyWybrane techniki systemu Edukacja przez ruch
Narzędzia, materiałyPapier pakowy – tyle arkuszy, ile grup dzieci (4-osobowych), kleje, kredki pastelowe kolorowe, 
kartki białe A4 dla każdego dziecka, taśma malarska, nożyczki dla każdego dziecka, odtwarzacz CD lub komputer, dwa utwory (melodia skoczna A i spokojna B)

PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE (DZIEŃ PIERWSZY) 

 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wielki kot”. Dzieci biegają po całej sali, skaczą, pląsają w rozsypce. W tle muzyka B. Na podłodze leżą przylepione kartki A4 dla każdego dziecka. Na wyraźny sygnał nauczyciela dziecko wchodzi w rolę wielkiego kota i skradając się jak kot, zatrzymuje się przy kartce, stawiając na niej np. nogę lewą, nogę prawą. Po kilkukrotnej powtórce zabawy dzieci stawiają stopę na kartce ostatni raz i odrysowują ślad swojej stopy.  
   
 2. Badawcza zabawa konstrukcyjna „Zamieniamy ślad w lwa”. Dzieci składają kartkę A4 na pół. Przecinają kartkę w miejscu zgięcia, najlepiej w parach – jedno dziecko trzyma rozłożoną kartkę, a drugie przecina ją po widocznym śladzie zgięcia. Bawią się tak powstałymi elementami. Przesuwają np. pół kartki ze śladem pięty do kolegi i porównują wielkości, nadają znaczenie powstałym obrazom, śmieją się, cieszą (np. grzybek, otwarta portmonetka, torba na zakupy, łopatka). Nauczyciel zaprasza do zamiany śladu w lwa. 
   
 3. Ćwiczenie grafomotoryczne. Rytmiczne kreślenie brązowych kresek od pętli do krawędzi kartki. Konstrukcja głowy. Rytmiczne kreślenie odbywa się przy dźwiękach melodii A, przy czym nauczyciel zmienia tempo, wypowiada się kropka – kreska, aby w rytm jego wypowiedzi dzieci mniej sprawne manualnie mogły wykonywać ćwiczenie. 
   
 4. Ćwiczenie konstrukcyjne. Po wykreśleniu kresek dzieci nacinają narożniki kartki, nadają znaczenie powstałej formie, np. most, wejście do jaskini, grzywa lwa. Samodzielnie konstruują dalej głowę lwa, np. doklejają uszy, rysują oczy, nozdrza itd. 
   
 5. Prezentacja. Nauczyciel zaprasza dzieci do przedstawienia swoich dzieł i rozmowy o nich. Wprowadza przy tym małe elementy ćwiczeń matematycznych, np. układanie głów lwów od najmniejszej do największej, parami itd. Zapowiada, iż w kolejnym dniu dzieci spróbują zbudować tułów lwa.

PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE (DZIEŃ DRUGI) 

 1. Ćwiczenie grafomotoryczne. Rytmiczne kreślenie żółtych kresek od pętli do krawędzi kartki. Konstrukcja tułowia. Rytmiczne kreślenie odbywa się przy dźwiękach melodii A, przy czym nauczyciel zmienia tempo, wypowiada się kropka – kreska, aby w rytm jego wypowiedzi dzieci mniej sprawne manualnie mogły wykonywać ćwiczenie. 
   
 2. Ćwiczenie konstrukcyjne. Po wykreśleniu kresek dzieci nacinają narożniki kartki, nadają znaczenie powstałej formie, np. most, wejście do jaskini, część lwa… może tułów. Odcinanie tego, co nie jest tułowiem. 
   
 3. Ćwiczenia kompozycyjne. Dzieci układają na dużym arkuszu papieru w grupach np. po cztery głowy lwów oraz tułowia i przyklejają je. Samodzielnie kończą swoje dzieła. 
   
 4. Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń w rytmicznym mazaniu. Dzieci skaczą, pląsają po całej sali w rytm melodii A. Na wyraźny znak nauczyciela, np. powiedzenie Kto złapie lwa, oczywiście ja, dzieci zamazują kredką pastelową przestrzenie pomiędzy lwami. Mazanie nauczyciel przerywa – dzieci znów pląsają po całej sali, a słowa Kto złapie lwa, kto złapie lwa są znakiem do ponownego mazania. 
   
 5. Rozmowa kierowana. Czy nasze lwy są kompletne? Co możemy jeszcze poprawić, zrobić, dorysować ? Gdzie naprawdę żyją lwy? 
   
 6. Wypowiedzi dzieci. Ustalanie planu działania – co namalujemy na obrazie i w jakiej kolejności to zrobimy: sawanna (rytmiczne kreski – robimy razem), krzaki, roślinność (łuki, kolorowanie łuków, liście – robimy razem), ogon, pazury – każdy zrobi sam przy swoim lwie. 
   
 7. Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń – rytmiczne rysowanie łuków z wykorzystaniem skakanki jako cyrkla (ćwiczenia przy dźwiękach muzyki B). Dzieci chodzą wokół stołu i na karcie pracy z lwami w dowolnym miejscu stawiają łuki zielonymi kredkami przy pomocy skakanki.
   
 8. Ćwiczenie konstrukcyjne. Składanie kartki papieru na pół, wycinanie owalu w miejscu grzbietu (ewentualna pomoc nauczyciela w nacięciu). 
   
 9. Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń: poszerzanie pola widzenia, opóźniona gratyfikacja, czytanie obrazu, rysowanie liści. Jeden uczestnik zabawy rytmicznie skacze paluszkiem po wykreślonych łukach, aby wskazać miejsce dla drugiego uczestnika zabawy do wykreślenia liścia. Palec skacze przy dźwiękach melodii A, pozostali uczestnicy wodzą okiem za palcem. W czasie zabawy dzieci zamieniają się rolami. Po wykonaniu liści zabawa trwa dalej. Wybrane dziecko znów skacze palcem po liściach. Na pauzę w muzyce wskazuje liść i gałązkę. Dzieci przeliczają liczbę wszystkich liści na wybranej gałązce. 
   
 10. Prezentacja kart pracy. Zabawy dzieci. Swobodne rozmowy na temat kart pracy. Karta pracy staje się początkiem kolejnych sytuacji edukacyjnych, np. obrazem do słuchowiska, czytanego tekstu czy zadań matematycznych. 
   
 11. Ćwiczenia gratulacji i podziękowania za wspólną zabawę. 


Przedstawione sytuacje edukacyjne umożliwiają nauczycielowi realizację następujących zadań podstawy programowej: 

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowana prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

autor: Dorota Dziamska

źródło: wychowaniewprzedszkolu.com.

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: