Zabawy integracyjne dla dzieci z Ukrainy

O czym pamiętać pomagając dzieciom z Ukrainy?

#Uczeń z Ukrainy

Trzeba przede wszystkim pamiętać, że dzieci z dnia na dzień musiały opuścić swoje rodzinne domy i znalazły się w nowym kraju. Ich świat stanął na głowie. Dlatego potrzebują przede wszystkim empatii i akceptacji.

Nie należy oczekiwać, że dzieci z Ukrainy będą tryskały energią i entuzjazmem charakterystycznym dla maluchów. Bardzo często będą pełne obaw i lęku. Dlatego też odpowiednie zabawy integracyjne są tak istotne – pomogą one nie tylko lepiej poznać grupę rówieśniczą, ale także odnaleźć się w nowym otoczeniu i zapomnieć, przynajmniej na chwilę o ostatnich wydarzeniach.

Jeszcze przed rozpoczęciem integracji z grupą warto zadbać, żeby dziecko poznało otoczenie, a także dowiedziało się więcej o miejscu, w którym się znajduje. Poprawi to jego poczucie bezpieczeństwa.

Ponadto oprócz organizowania zabaw dla dzieci z Ukrainy warto także poinformować rodziców o lokalnych inicjatywach. Wiele gmin organizuje różne wydarzenia dla uchodźców, w szczególności dzieci. Uczestnictwo w nich pomoże odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zwłaszcza że na takich spotkaniach będzie więcej uchodźców, więc zapewniony będzie kontakt z rodakami i osobami mówiącymi w tym samym języku. Bardzo dobrze w takim wypadku sprawdzą się zabawy ruchowe dla dzieci, które przygotowaliśmy jakiś czas temu – dla dzieci w przedszkolu i w wieku szkolnym

Na co zwrócić uwagę wybierając zabawy integracyjne dla dzieci z Ukrainy?

Największą przeszkodą w zabawach są bariery językowe. Dlatego warto postawić na gry i zabawy integracyjne, które opierają się na komunikacji poprzez gesty oraz rysunki. Taka forma spędzania czasu pomaga nie tylko pokonać bariery językowe, ale także pobudza kreatywność.

Jednocześnie bardzo przydatne jest wsparcie osoby, która zna zarówno język ukraiński, jak i polski. Pomoże ona komunikować się w trudnych sytuacjach, gdy np. wystąpi konflikt oraz pomoże wytłumaczyć wszystkim zasady zabaw. Można także wspierać się translatorem dostępnym np. w telefonie.

Istotne jest także dobranie odpowiedniej tematyki gier i zabaw. Lepiej unikać m.in. zabaw z motywami wojennymi, czy też gier opartych o zaciętą rywalizację. Warto zacząć od zabaw integracyjnych, które pomogą uczestnikom grupy lepiej się poznać. Później można rozszerzyć gry o elementy współpracy, a także przemyślanej realizacji – warto dopasowywać zabawy do nastrojów grupy.

1. Imest

Przygotowanie

 • Ustaw graczy w kole.

Zasady gry

 • Pierwszy gracz wypowiada swoje imię i pokazuje wymyślony przez siebie gest, a reszta grupy musi to powtórzyć.
 • Następnie kolejny gracz wypowiada imię poprzednika, pokazuje jego gest, a następnie mówi swoje imię oraz pokazuje gest itd.

Cel gry

 • Powtórzenie imienia i gestu.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Imest

2. Grupowe powitania

Przygotowanie

 • Utwórz pary, ustawiając uczestników w dwóch kołach, jedno wewnątrz drugiego.

Zasady gry

 • Prowadzący wyjaśnia szyfr składający się z liczb, które oznaczają pewien sposób powitania. Na przykład: „jeden: podanie ręki, dwa: ciepłe przytulenie, trzy: oficjalne przywitanie przez skinienie głową”.
 • Gdy prowadzący powie: „obróćcie się”, osoby z wewnętrznego koła zaczynają iść w prawą stronę, a z zewnętrznego koła – w lewą.
 • Gdy prowadzący poda dowolny numer, uczestnicy zatrzymują się i witają ze stojącą przed nimi osobą w taki sposób, jaki oznacza wywołany numer.
 • Celem zabawy jest poznanie się i integracja uczestników w grupie.
 • Po kilku rundach można zmienić sposoby przywitania.

Cel gry

 • Odpowiednie przywitanie się

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Grupowe Powitania

3. Ratatum

Przygotowanie

 • Usadź uczestników w kole.
 • Jedna osoba zostaje w środku koła

Zasady gry

 • Uczestnicy przedstawiają się swoimi imionami i starają się zapamiętać, jakie imię ma ich sąsiad z prawej i lewej strony.
 • Osoba siedząca w środku wskazuje nagle na dowolną osobę z kręgu mówiąc albo: w prawo ratatatum, albo: w lewo ratatatum.
 • Osoba wskazana musi powiedzieć imię sąsiada ze wskazanej strony, zanim przebrzmią słowa ratatatum.
 • Jeśli jej się to nie uda, wchodzi do środka; jeśli zdąży, zabawę kontynuuje pierwsza osoba.
 • Zabawa powinna przebiegać w szybkim tempie. Jest to dobra gra dla uczestników, którzy dopiero się poznają.

Cel gry

 • Jak najszybsze podanie imion swoich sąsiadów.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Ratatum

4. Kto zniknął?

Przygotowanie

 • Wybierz jedną osobę, która staje tyłem do grupy.
 • Pozostała część staje w kole i trzyma koc lub prześcieradło.

Zasady gry

 • Jedna osoba chowa się pod koc.
 • Na sygnał osoba, która stała tyłem odwraca się i ma za zadanie odgadnąć kogo brakuje.
 • Czas na odpowiedź powinien być ograniczony np. do 5 sekund.

Cel gry

 • Odgadnąć kogo brakuje.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Kto zniknął?

5. Jakim bym był zwierzęciem?

Przygotowanie

 • Brak.

Zasady gry

 • Każdy uczestnik w ustalonej kolejności mówi jakim chciałby być zwierzęciem i dlaczego. Odpowiedź można uzasadnić w kilku zdaniach.
 • Zwierzęta mogą się powtarzać.

Cel gry

 • Pobudzenie wyobraźni.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Jakim bym był zwierzęciem?

6. Kartki z charakterem

Przygotowanie

 • Uczestnicy zapisują na kartce jedną ze swoich cech. Może to być cecha charakteru, wyglądu, czy zainteresowania.
 • Następnie wszystkie kartki trafiają w jedno miejsce.

Zasady gry

 • Uczestnicy mają 2 minuty na poznanie się nawzajem.
 • Po upływie dwóch minut prowadzący losuje kartkę i czyta. Zadaniem uczestników jest odgadnięcie czyja to kartka.
 • Osoba, które wie zgłasza się do odpowiedzi. Jeżeli odgadnie otrzymuje punkt.
 • Osoba, której karteczka została wylosowana nie bierze udziału w danym głosowaniu.

Cel gry

 • Odgadnięcie czyja kartka została wylosowana.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Kartki z charakterem

7. Rekwizyt

Przy okazji wpadaj do nas na kanał na YouTube gdzie wrzucamy najciekawsze gry w wersji wideo: Kanał Gamionary na YT

Przygotowanie

 • Podziel uczestników na grupy.
 • Rozdaj każdej grupie po jednym nietypowym przedmiocie.

Zasady gry

 • Każda grupa otrzymuje inny nietypowy rekwizyt.
 • Ich zadaniem jest odnalezienie jak najwięcej zastosowań dla tego przedmiotu i zaprezentowanie ich.

Cel gry

 • Grupa, która odnajdzie więcej zastosowań wygrywa.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Rekwizyt

8. Części ciała

Przygotowanie

 • Brak

Zasady gry

 • Gracze mieszają się w obrębie sali, dopóki prowadzący nie powie na głos liczby i części ciała – np. cztery kolana!
 • Gracze muszą wtedy utworzyć grupy czteroosobowe z uczestnikami, którzy są najbliżej i złączyć dane części ciała – tutaj kolana.
 • Ktokolwiek nie zostanie częścią grupy wybiera numer i część ciała w następnej rundzie.

Cel gry

 • Wykonanie zadania.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Części ciała

9. Kubki bez rąk challenge

Przygotowanie

 • Podziel uczestników na drużyny.
 • Przygotuj niedużą gumową opaskę dla każdej drużyny. Przywiąż tyle sznurków do gumowej opaski, ilu jest graczy w drużynie.
 • Przygotuj po 10 kubków na każdą drużynę.

Zasady gry

 • Każda osoba z grupy trzyma jeden ze sznurków przywiązanych do opaski. Jako grupa muszą jej użyć by podnieść kubki i umieścić je jeden na drugim tak, by zbudować piramidę.
 • Gdy kubek upadnie, można go znów podnieść za pomocą gumowej opaski i sznurków.
 • Zabawa trwa aż do wykonania określonego celu np. piramida z 10 kubków.

Cel gry

 • Zbudowanie piramidy.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Kubki bez rąk challenge

10. Grupowe Hop!

Przygotowanie

 • Podziel graczy na grupy 4-6 osobowe.
 • Drużyny ustawiają się w rzędach z prawą ręką na ramieniu osoby przed nimi i lewą nogą wysuniętą do przodu tak, by osoba z przodu mogła złapać ją za kostkę.

Zasady gry

 • Grupa sprawdza jak daleko może podskakiwać razem bez wywrócenia się.
 • Można wprowadzić konkurs kto podskoczy najdalej.

Cel gry

 • Podskakiwanie.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Grupowe Hop

11. Przekaż Hula Hop

Przygotowanie

 • Ustaw graczy w kole.
 • Umieść hula hop na ramieniu jednego z nich i poinstruuj, by złapał za rękę osobę obok.
 • Poproś, by wszyscy złapali się za ręce, by zamknąć koło.

Zasady gry

 • Celem gry jest przekazanie hula hop dookoła koła bez rozrywania go.

Cel gry

 • Przekazanie hula hop.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Przekaż Hula Hop

12. Narysuj słonia

Przygotowanie

 • Rozdaj uczestnikom przybory.
 • Podziel uczestników na dwie drużyny.
 • Ustaw drużyny w rzędach na wyznaczonej linii.
 • Po drugiej stronie terenu przygotuj stanowiska do malowania (np. stolik z krzesłem, stelaż i przypięta kartka).

Zasady gry

 • Na sygnał startu pierwsza osoba z każdej drużyny rzuca kością do gry.
 • Każdy numerek ma przyporządkowaną jedną część ciała słonia: 1 oczko – głowa; 2 oczka – uszy; 3 oczka – korpus; 4 oczka – noga; 5 oczek – ogon; 6 oczek – trąba.
 • To, jaką część słonia ma narysować uczestnik zależy od liczby wyrzuconych oczek.
 • Uczestnik, który skończy rysować, wraca na koniec rzędu i następna osoba rzuca kością.
 • Jeżeli jakaś część ciała zostanie powtórnie wylosowana, należy ją ponownie narysować.
 • Wygrywa drużyna, która jako pierwsza narysuje całego słonia.

Cel gry

 • Jak najszybsze ukończenie rysunku.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Narysuj słonia

13. Składana podłoga

Przygotowanie

 • Dobierz uczestników w drużyny. Uczestnicy mogą też grać indywidualnie.

Zasady gry

 • Zabawa może być organizowana drużynowo jak i indywidualnie.
 • Każda grupa lub osoba otrzymuje takiej samej wielkości materiał, który służy jako podłoga.
 • Uczestnicy mają za zadanie zmieścić się na materiale.
 • Gra przebiega etapami. W każdym kolejnym etapie uczestnik/grupa składa wykorzystywany materiał na pół i ponownie próbuje się na nim zmieścić.

Cel gry

 • Pozostanie na materiale złożonym największą ilość razy.

Pełny opis i modyfikacje znajdziesz tutaj: Składana podłoga

źródło: gamionary.pl

#arkusze #ASD #autyzm #bajka #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #kształty #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #motoryka #mózg #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #toksyczni #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #ZespółAspergera #zwierzęta #ćwiczenia


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: