Dzień Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 02.05 – Święto ustanowione zostało przez polski parlament 20 lutego 2004 roku i ma upowszechniać wiedzę o symbolach narodowych, ich historii, zasadach używania godła, flagi i hymnu narodowego przez obywateli i instytucje publiczne. Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami Ojczyzny.

Polacy, w tym i Zamościanie wciąż uczą się wieszać flagi – mówi ppłk Marek Kwiecień, znawca weksylologii i ceremoniału dyplomatycznego, dyrektor Studium Obronnego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Łukasz Kamiński: – Bardzo ważną datą w historii polskich barw narodowych był dzień 7 lutego 1831 roku Marek Kwiecień* : -. Sejm uchwalił, że Kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. W dniu 7 lutego 1831 roku w toku trwającego Powstania Listopadowego suwerenny Sejm Królestwa Polskiego podjął następującą uchwałę: „Izba Senatorska i Poselska, po wysłuchaniu wniosków Komisyi sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią: Art.1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Art. 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie, te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były. Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku Ta ustawa była pierwszą która normowała kwestie polskich barw narodowych i w zgodzie z prawidłami heraldyki odwoływała się do tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni, rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych.

Na fladze biel jest u góry, ponieważ w naszej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Nasze barwy narodowe mają pochodzenie heraldyczne jako jedne z nielicznych w świecie. Pochodzą jednak nie od jednego herbu, a od dwóch, Polski i Litwy, umieszczonych na jednej tarczy. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie: – Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. – Kolor czerwony jest symbolem ognia, a z cnót oznacza odwagę i waleczność – Czy to prawda, że nie umiemy wieszać i eksponować flagi państwowej? – Istotne jest że Polacy coraz chętniej eksponują flagi. Ale to jest pierwszy etap. Kolejnym jest wrażliwość na szczegóły. Jest dobrze, ale Wystarczy popatrzeć na poniższe tegoroczne zamojskie zdjęcia. Zasady są jasne: flaga państwowa ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Tak jest na całym świecie. Po układzie flag poznamy, w jakim jesteśmy kraju. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Barwy flagi są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. – Proporcje flagi 5:8 są charakterystyczne tylko dla Polski? – Flaga Polski ma określone proporcje – 5:8. Jeżeli kupujemy biało – czerwoną o wymiarach 50 cm na 80 cm – to jest to polska flaga. Ale jeśli jej wymiary są np.100 cm na 140 cm – to nie mamy flagi, tylko szarfę w narodowych barwach. Powinniśmy dostrzegać te ważne szczegóły. Proporcje flagi określane są przez wszystkie kraje np. tak jak Rzeczypospolita 5:8 ma Szwecja ale już 2:3 ( Czechy, Indie, Austria ) czy z niekiedy bardzo dużą dokładnością 10:19 ( USA ) lub 189:335 ( Salwador). Proporcje flag podobnych do polskiej flagi, tylko kolory są odwrócone: flaga Indonezji 2:3 i 4:5 flaga Monako. I jeszcze ciekawostka Czechosłowacja (do 1920 roku) oraz Republika Czeska (w latach ) miała flagę identyczną jak Polska.

W jaki sposób zaznaczamy pierwszeństwo flagi państwowej?

W jaki sposób zaznaczamy pierwszeństwo flagi państwowej? – Jeśli wywiesza się dwie flagi, to polską umieszczamy po prawej stronie, patrząc od strony budynku. Trzeba też pamiętać, że maszty muszą mieć taką samą wysokość, a flagi – taki sam wymiar. Jeśli chodzi o barwy – w pionowym układzie flagi kolor biały jest zawsze przy maszcie. Generalnie flagę czyta się tak jak pismo: z góry na dół i od lewej do prawej. Czyli biały kolor powinien być po lewej stronie dla patrzącego. kiedy prostopadły do masztu drążek jest ruchomy i obraca się wokół niego, wtedy zasada brzmi: białym do masztu. Jest tylko jeden wyjątek: gdy flaga kładziona jest na trumnie. Biały kolor ma się znajdować nad sercem zmarłego. – Co zrobić, jeśli masztów flagowych jest więcej? – Przy trzech masztach najważniejszy jest maszt środkowy. Drugi jest po jego prawej stronie, a trzeci po lewej. Dlatego na maszcie środkowym wieszamy flagę polską, na prawym – flagę innego państwa, miejską (gminną, wojewódzką czy powiatową), a na lewym – flagę Unii Europejskiej. Przy czterech flagach najważniejszy jest maszt skrajny prawy – potem kolejne. Przy pięciu – znowu centralny jest maszt środkowy, potem sąsiednie prawy i lewy, a na końcu skrajny prawy i lewy. Przypominam, że strony są określone przez patrzącego od strony budynku.

Kolejność

Flagi umieszczane są w zgodzie z następującą hierarchią: 1) Flaga Rzeczypospolitej Polskiej. 2) Flaga innego państwa. 3) Flaga województwa. 4) Flaga powiatu. 5) Flaga gminy. 6) Flaga Unii Europejskiej. 7) Flaga organizacji ogólnopolskiej. 8) Flaga organizacji międzynarodowej. 9) Flaga służbowa (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.) 10) Flaga firmowa (instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.) 11) Flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą). – Co zrobić z flagami Unii Europejskiej i NATO? – Jako że flagi organizacji międzynarodowych w tym Unii Europejskiej i NATO nie mają statusu flag państwowych powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flag państwowych, tj. po lewej stronie. Flaga Unii Europejskiej powinna być wywieszana na stałe na budynkach, w których mieszczą się siedziby agend UE oraz na granicach stanowiących granice zewnętrzne UE. W innych miejscach flaga UE może być wywieszana w dniach wyborów do Parlamentu Europejskiego, oficjalnych wizyt z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz 9 maja (Dzień Europy). W celach informacyjnych flaga UE może być wywieszana na jednostkach realizujących programy unijne. – Jest jakaś reguła ekspozycji flagi państwowej? – Najgodniejszym sposobem jest maszt. Mając maszt flaga państwowa może być wyeksponowana na stałe przed urzędem, np. przy wejściu w celu podkreślenia, że jest to urząd państwowy. Zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem flagę podnosi się od godziny 8.00 rano, a opuszcza się ją o zachodzie słońca. Jeśli jednak flaga pozostaje na maszcie na noc, po zmierzchu powinna być oświetlona. Warto mieć również na uwadze, że wielkość flagi powinna być dostosowana do wielkości obiektu oraz warunków otoczenia. Nieodpowiednie jest umieszczanie małej flagi na dużym obiekcie lub odwrotnie oraz sytuacje w których np. zbyt długa flaga, sięga głów przechodniów (źródło: docplayer.pl).

Temat: Dzień Flagi.

Dlaczego trzeba szanować flagę?

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi i obchodzonym 2 maja świętem flagi państwowej;
 • kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;

Cele operacyjne:
Dziecko: 

 • zna polskie symbole narodowe;
 • wie, że należy wyrażać się o nich z szacunkiem;
 • potrafi rozpoznać i opisać flagę Polski;
 • uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych;
 • tworzy zbiory przedmiotów, porównuje liczebność, przelicza elementy;

Formy pracy:
-indywidualna
-grupowa

Metody:
-czynne
-słowne
-oglądowe

Środki dydaktyczne:

-film „Polskie symbole narodowe”, flaga, ilustracje przedstawiające symbole narodowe, białe i czerwone paski bibuły, nagrania piosenek, odtwarzacz, flagi (duże i małe), obręcze, kartony biało – czerwone do odnajdywania wśród nich polskiej flagi;

Przebieg zajęcia:

 1. Oglądanie filmu „Polskie symbole narodowe”.

2. Rozmowa na temat symboli narodowych, szacunku do nich połączona z oglądaniem ilustracji.

 1. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Kto obchodzi swoje święto?

Rozwiązanie zagadki:

Biel jest na niej i czerwień,

powiewa, gdy wiatr się zerwie.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

4. Demonstracja flagi połączona z recytacją wiersza „Barwy ojczyste”  Czesław Janczarski

Barwy ojczyste

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie,

A na tej fladze,

biel jest  i czerwień,

Czerwień – to miłość,
Biel serce czyste…
Piękne są nasze

barwy ojczyste.

Wspólne powtarzanie fragmentów utworu.

5. Odnajdywanie flagi Polski wśród „innych” flag (kartony w kolorach biało – czerwonych).

6. Taniec do piosenki „Symbole Polski”  z białymi i czerwonymi paskami bibuły.

 1. „Nasza Flaga” – ułożenie wspólnej flagi na podłodze z pasków bibuły.

8. ”Flagi duże, flagi małe” – segregowanie flag według wielkości, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów.

9. Wspólny taniec do piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

 1. Podziękowanie za udział w zajęciach. Wręczenie pamiątkowych medali – serduszek Małego Patrioty.

Autor: Agata Szczepaniak – Masłowska

Przedszkole przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dłutowie

źródło: przedszkolankowo.pl

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Jedna odpowiedź do „Scenariusz zajęć na Dzień Flagi”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: