Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z niepełnosprawnością z intelektualną w stopniu lekkim w edukacji szkolnej

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy:
Dziecko: Hania, lat 11
Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim


Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych


Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża)


Mocne strony dziecka: sprawność w jeździe na rolkach i rowerze, chętnie uczestniczy
w zajęciach ruchowych, sprawność ruchowa adekwatna do wieku, dobra orientacja w
Słabe strony dziecka: choroba układu moczowego
Sprawność rąk ( motoryka mała)
Mocne strony dziecka – prawidłowy układ dłoni przy pisaniu, duża dokładność w pracach plastycznych, prawidłowa płynność i precyzja ruchów dłoni i palców, prawidłowa lateralizacja
Słabe strony dziecka: częste przerwy pisaniu z powodu szybkiego tępa, oraz dysortografii
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • ćwiczenia rozluźniające dłonie,
 • wolniejsze dyktowanie,
 • dostosowanie tępa pracy do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • stosowanie jasnych poleceń


Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna


Mocne strony dziecka: reakcja na dźwięk z otoczenia, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, opanowana równowaga
Słabe strony dziecka: niskie czucie (choroba układu moczowego)
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • ćwiczenia angażujące dolne mięśnie brzucha


Komunikowanie się oraz artykulacja
Mocne strony dziecka: rozumie jasne klarowne polecenia,
Słabe strony dziecka: nieśmiałość do rozmów z nieznajomymi, niska komunikacja werbalna, popełnia błędy leksykalne, nieprawidłowa gramatyka


Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • udział dziecka w terapii logopedycznej,
 • stwarzanie sytuacji umożliwiających komunikację werbalną,
 • wyjaśnianie układów artykulacyjnych,
 • stosowanie form zabawowych,
 • wykorzystanie różnorodnego materiału dydaktycznego stymulującego rozwój dziecka


Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowanych treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)


Mocne strony dziecka: wytrwała w zadaniach szkolnych, myślenie przyczynowo skutkowe, spostrzeganie elementów kluczowych, korzystanie z informacji w sytuacjach praktycznych, czytanie techniką całościową w wolnym tempie, rozumie przeczytaną treść, zapamiętuje związki przyczynowo- skutkowe. Hania podaje wszystkie informacje o sobie i o klasie, prawidłowo dokonuje uogólnień i klasyfikacji
Słabe strony dziecka: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, zaniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa, logiczna analiza, dostrzeganie podobieństw między pojęciami, trudności w tabliczce mnożenia i dodawaniu w pamięci, pisanie ze słuchu, deformowanie głosek szeregu syczącego i ciszącego, błędy leksykalne i nieprawidłowe formy gramatyczne, niska pamięć słuchowo- werbalna, podczas powtarzania zdań, opuszcza wyrazy.


Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:

 • stosowanie wzmocnień niewerbalnych i werbalnych,
 • wzmacnianie ciekawości poznawczej,
 • wykorzystywanie naturalnych upodobań dziecka w celu stymulacji jego rozwoju,
 • ćwiczenia udoskonalające pamięć, dzielenie pracy na etapy,
 • Kasia powinna siedzieć blisko nauczyciela

#IPET


Sfera emocjonalno-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki
i pokonywania trudności itp.)

#arkusze #autyzm #BożeNarodzenie #ciekawostki #czytanie #edukacja #ekologia #emocje #empatia #integracja #jesień #kolorowanie #kolory #kreatywność #lato #lekcja #logiczne #logopedia #matematyka #mindfulness #mózg #parenting #percepcja #przedszkole #przyroda #psychologia #rewalidacja #rozwój #scenariusz #scenariusze #sensoryka #szkoła #terapia #toksyczni #uwaga #uważność #wiosna #WWRD #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaspecjalistyczne #zwierzęta #ćwiczenia #żłobek


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: